Nachttarief verdwijnt, capaciteitstarief in de plaats

Vanaf 1 juli 2022 verdwijnt het verschil tussen het dagtarief en het goedkopere nachttarief. Deze aanpassing geldt enkel voor het deel van de distributiekosten op je factuur, niet voor het deel van de energiekosten zelf. Tegelijkertijd voert de Vlaamse Overheid het capaciteitstarief in. Wat deze maatregelen voor jou betekenen, leggen we hier uit. 

Als het om elektriciteit gaat dan heb je de keuze uit drie tariefformules:

  • een enkelvoudig tarief met een tijdsonafhankelijke prijs per kilowattuur,
  • een dag- en nachttarief, waarbij je ’s nachts en tijdens het weekend minder betaalt dan overdag,
  • een exclusief nachttarief.

De overheid voerde het tweevoudige tarief destijds in om het nachtelijke productieoverschot van de Belgische kerncentrales weg te werken. Het Belgische energielandschap ziet er vandaag echter helemaal anders uit. De rol van kernenergie verkleint. Er wordt steeds meer ingezet op hernieuwbare energie. Daarbij komt het erop aan van energie te verbruiken op het moment dat je die opwekt.

Geen onderscheid tussen dag- en nachttarief

Wat het tweevoudige tarief betreft, verdwijnt het onderscheid tussen het duurdere dag- en het goedkopere nachttarief  vanaf 1 juli 2022. Al kan je energieleverancier nog wel een nachttarief aanbieden. Enkel het prijsverschil op de distributienettarieven op je elektriciteitsfactuur verdwijnt, aan het deel van de elektriciteitskosten verandert er niks. Al zal het voordeel voor jou – gezien de grote impact van de nettarieven op je totale factuurbedrag – sterk terugvallen in vergelijking met het huidige nachttarief.

Ook voor gezinnen met een exclusief nachttarief wordt het financieel voordeel afgebouwd, al gebeurt dat geleidelijk.  Zo zal de VREG, de Vlaamse energieregulator, het gunsttarief afbouwen tussen 2021 en 2028. Dit is vooral nadelig voor gezinnen met gezinnen met een elektrische accumulatieverwarming. Hierbij wordt 's nachts het sanitair water opgewarmd om het overdag te gebruiken. Daarom voorziet de Vlaamse overheid ter compensatie hogere premies voor verschillende energiezuinige ingrepen aan de woning.

Vlaanderen voert capaciteitstarief in

Met het verdwijnen van het nachttarief komt de invoer van het capaciteitstarief. Dit tarief is gebaseerd op de capaciteit van je elektriciteitsinstallatie, of de hoeveelheid stroom die je installatie kan verbruiken per tijdseenheid. Het gaat dus om een aankooptarief, dat alleen kijkt naar de maandelijkse piek die je van het net afneemt. De piek van de stroominjectie op het net als je zonnepanelen hebt, speelt geen rol. Op die manier wilt Vlaanderen de piekbelastingen van het elektriciteitsnet vermijden.

Het is dus belangrijk om je verbruik gelijkmatig over de tijd te spreiden. Want je betaalt meer als je stroomverbruik pieken en dalen vertoont. Tot eind juni 2022 hangen de distributienetkosten uitsluitend af van het aantal kWh dat de je effectief afneemt van het net. Vanaf juli 2022 telt je verbruik nog maar voor 20% mee in het distributietarief. De overige 80% is afhankelijk van je verbruikspieken. Hoe meer verbruikspieken je in een maand veroorzaakt en hoe groter je verbruik op piekmomenten (’s ochtends tussen 6 en 8 uur en ’s avonds tussen 18 en 20 uur), hoe hoger de distributienetkosten die je moet betalen.

Maar geen paniek: één hoge elektriciteitspiek zal je factuur niet de hoogte in sturen. Voor de berekening van je capaciteitstarief bekijkt je energieleverancier het gemiddelde van 12 maandelijkse pieken die in de loop van een jaar worden gemeten. Elke maand is er dus maar één piek (de hoogste, gemeten over 15 minuten) die in aanmerking komt. Eén enkele hoge piek telt dus maar mee voor 1/12e van het capaciteitstarief.

Heb jij vragen over de afschaffing van het nachttarief en de invoering van het capaciteitstarief? Maak dan gerust een afspraak in het woon- en energieloket van jouw gemeente.

Contact

info@wonenleieschelde.be

T 09 210 71 50