Leegstand en verwaarlozing

Activeer je leegstaande woning

Waarom we leegstand bestrijden

Leegstaande woningen en gebouwen zorgen op verschillende manieren voor overlast. Leegstand is vaak een voorbode voor verwaarlozing en verkrotting en het is één van de meest hinderlijke elementen in het straatbeeld. Daarnaast zijn leegstaande woningen niet beschikbaar voor de huizenmarkt. Er is reeds een tekort op de huizenmarkt, waardoor de verkoop- en verhuurprijzen hoog blijven. Terwijl blijkt dat een grote groep mensen in de onmogelijkheid is om een betaalbare woning te vinden.

De lokale besturen die Wonen Leie & Schelde ondersteunt, beschikken over een leegstandsreglement en een belastingreglement.