Leegstand en verwaarlozing

Activeer je leegstaande woning

Meld een leegstaand pand aan

Hieronder kan je melding maken van een leegstaand pand in je gemeente. Wanneer een pand 12 maand niet bewoond is, of niet volgens de vergunde functie gebruikt wordt, kan het worden opgenomen in het leegstandsregister.

 

Gegevens gebouw
Gegevens melder