Leegstand en verwaarlozing

Activeer je leegstaande woning

Hoe we leegstand bestrijden

Om leegstand tegen te gaan worden in de zeven lokale besturen die Wonen Leie & Schelde ondersteunt een inventaris gemaakt van leegstaande panden. Jaarlijks vullen we deze inventaris aan met panden die minstens 12 opeenvolgende maanden niet bewoond zijn en waarbij uit een plaatsbezoek blijkt dat er indicaties van leegstand zijn. Alle controles gebeuren vanop het openbaar domein.

Wonen Leie & Schelde beheert het leegstandsregister

De lokale besturen die Wonen Leie & Schelde ondersteunt, beschikken over een leegstandsreglement en een belastingreglement. Die vind je hieronder terug.

In de reglementen legt de gemeenteraad de bevoegdheid om woningen op te nemen en te schrappen van het leegstandsregister bij Wonen Leie & Schelde. Het college van burgemeester en schepenen behandelt de bezwaarschriften

Woningen en gebouwen die gedurende langere tijd leegstaand zijn, worden opgenomen op het leegstandsregister. Aan het leegstandsregister is een gemeentelijke belasting gekoppeld.

Een woning wordt als leegstaand beschouwd wanneer deze gedurende meer dan 12 opeenvolgende maanden niet wordt bewoond. Een gebouw wordt als leegstaand beschouwd wanneer meer dan de helft van de oppervlakte van het gebouw (kleiner dan 500m²) niet wordt gebruikt overeenkomstig de functie van het gebouw.

De Pinte Leegstandsreglement Belastingreglement
Destelbergen Leegstandsreglement Belastingreglement
Gavere Leegstandsreglement Belastingreglement
Melle Leegstandsreglement Belastingreglement
Merelbeke Leegstandsreglement Belastingreglement
Nazareth Leegstandsreglement Belastingreglement
Sint-Martens-Latem Leegstandsreglement Belastingreglement

Deze reglementen werden eind 2020 goedgekeurd in de gemeenteraden. In Destelbergen eind 2022.

Het college van burgemeester en schepenen als beroepsorgaan tegen de opname op het leegstandsregister.

Ga je niet akkoord met het besluit dat je woning wordt opgenomen op het leegstandsregister? Dan kan je bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen van je lokaal bestuur. Zij oordelen dan of je woning of gebouw niet ten onrechte werd opgenomen op het leegstandsregister.

Leegstandsbelastingen en vrijstellingen

Na de opname op het leegstandsregister krijgen eigenaars een jaar de tijd om actie te ondernemen. Hun pand staat dan al minstens één jaar leeg. Woningen en gebouwen die langer dan een jaar op het leegstandsregister staan worden in de regel belast door een leegstandsbelasting.

In een aantal gevallen worden eigenaars van een leegstaand pand tijdelijk vrijgesteld van deze belasting. We geven hieronder een kort overzicht wanneer je een vrijstelling kan krijgen. Hoe deze termen gedefinieerd worden, vind je terug in het belastingreglement.

Vrijstellingen

  • Als de eigenaar langdurig in een woonzorgcentrum, een psychiatrische instelling of in een ziekenhuis verblijft.
  • Als de handelingsbekwaamheid van de eigenaar werd beperkt.
  • Als je de nieuwe eigenaar werd van een pand dat al op het leegstandsregister stond voor je eigenaar werd.
  • Als het pand door een voorlopig of definitief onteigeningsplan wordt getroffen.
  • Als het pand vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp.
  • Als het pand niet gebruikt kan worden door een verzegeling of betredingsverbod in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.
  • Als het pand (grondig) gerenoveerd wordt met een omgevingsvergunning of aantoonbare planning en facturen.
  • Als het pand beschermd is als monument of opgenomen is op een bij besluit vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument.
  • gerenoveerd of verbouwd wordt binnen een ruimer renovatieproject van groepswoningen en waarvoor een gedetailleerde renovatieplanning werd ingediend op het lokaal woonoverleg.
  • Als er sprake is van overmacht.

Bedrag van de belasting

Het lokaal bestuur is autonoom bevoegd om de tarieven van die belasting vast te leggen. Hieronder vind je een overzicht van de lokale besturen die door Wonen Leie & Schelde worden bediend. deze belasting wordt verhoogd naar gelang een pand langer op het leegstandsregister staat. De vermelde bedragen zijn in euro.

Belasting

 

Merelbeke

Melle

De Pinte

Nazareth

Gavere

Sint-Martens-Latem

Destelbergen

Gebouw

2500

2500

2000

1200

2000

2500

1500

Woning

1500

1500

2000

1200

2000

1250

1500

Kamer

300

300

200

110

100

1250

/

Appartement

1500

1500

800

300

500

1250

/

 

Verhoging van de belasting na verloop van tijd

 

 

Merelbeke

Melle

De Pinte

Nazareth

Gavere

Sint-Martens-Latem

Destelbergen

Wanneer & hoeveel?

belasting x 2 na 3 jaar

belasting x 2 na 3 jaar

belasting x 1,5 na  2j

belasting x2,25 na 3j

belasting x3,375 na 4j

Na 1 jaar:

belasting +300 voor gebouw;

belasting + 30 voor kamer;

belasting +90 voor appartement

x 2 na 2j op LR

 

Tweede jaar belasting x 2

Derde jaar belasting x 3

Vierde en volgende jaren belasting x 4

 

Tweede jaar belasting x 2

Derde en volgende jaren belasting x 3