Over Wonen Leie & Schelde

Wonen Leie & Schelde is een interlokale vereniging van de gemeenten

 • Merelbeke,
 • De Pinte,
 • Destelbergen,
 • Gavere,
 • Melle,
 • Nazareth en
 • Sint-Martens-Latem.

Merelbeke is de beherende gemeente. De rechtspersoon van de vereniging is dus Lokaal bestuur Merelbeke.

Wonen Leie & Schelde wil er samen met de lokale besturen voor zorgen dat elke van hun inwoners op maat ondersteund wordt wanneer deze basisnormen rond wonen in het gedrang komen. We gaan daarbij uit van de veerkracht van de inwoners van de lokale besturen en eigenaars van woningen in de lokale besturen die we ondersteunen om iets aan hun situatie of de woongelegenheid te veranderen.

Vanuit de praktijk en de maatschappelijke tendensen willen we de lokale besturen die we ondersteunen adviseren hoe ze een eerlijke, kwalitatieve, betaalbare en duurzame woningmarkt kunnen realiseren op hun grondgebied.

Wonen Leie & Schelde ondersteunt de lokale besturen bij het voeren van een lokaal woonbeleid en is daarbij erkend en gesubsidieerd door Wonen Vlaanderen. Wonen Leie & Schelde ondersteunt deze lokale besturen ten volle om hun regisseursfunctie van het lokaal woonbeleid waar te maken.

Wonen Leie & Schelde werkt daarom samen met de lokale besturen en adviseert deze lokale besturen om te zorgen voor:

 • een divers en betaalbaar en duurzaam woonaanbod op maat van de woonnoden in elk lokaal bestuur;
 • Een kwalitatief en duurzaam sociaal en privaat woningpatrimonium en woonomgeving in de gemeenten.
 • Een aanspreekpunt voor inwoners in de gemeenten die inwoners en eigenaars informeert, adviseert en begeleidt met vragen over wonen.

Wonen Leie & Schelde gaat daarbij steeds uit van een vraag gestuurde ondersteuning, zowel in onze rol naar de inwoners van lokale besturen als naar de lokale besturen zélf.

Wonen Leie & Schelde wordt bestuurd door een beheerscomité bestaande uit de schepenen bevoegd voor wonen in de deelnemende gemeenten:

 • Isabelle van de Steene, Merelbeke, voorzitter
 • Kristof Agache, De Pinte
 • Koen Van Hende, Destelbergen
 • Peggy Demoor, Gavere
 • Frank De Vis, Melle
 • Annemie De Gussem, Nazareth
 • Hans Van Hooland, Sint-Martens-Latem