Leegstand en verwaarlozing

Activeer je leegstaande woning

Hoe we verwaarlozing bestrijden

Om verwaarlozing tegen te gaan, wordt in de zeven lokale besturen die Wonen Leie & Schelde ondersteunt een inventaris gemaakt van verwaarloosde panden. Deze inventaris vullen we aan met panden waarbij uit een plaatsbezoek blijkt dat er indicaties van verwaarlozing zijn. Alle controles gebeuren vanop het openbaar domein.

Wonen Leie & Schelde beheert het verwaarlozingsregister

De lokale besturen die Wonen Leie & Schelde ondersteunt, beschikken over een verwaarlozingsreglement en een belastingreglement. Die vind je hieronder terug.

In de reglementen legt de gemeenteraad de bevoegdheid om woningen op te nemen en te schrappen van het verwaarlozingsregister bij Wonen Leie & Schelde. Het college van burgemeester en schepenen behandelt de bezwaarschriften

Woningen en gebouwen die tekenen van verwaarlozing vertonen- zoals niet wind- en waterdicht zijn, afbrokkelende gevels, stabiliteitsproblemen... - worden op het verwaarlozingsregister opgenomen.

De Pinte Verwaarlozings- en belastingsreglement  
Destelbergen Verwaarlozings- en belastingsreglement  
Gavere Verwaarlozingsreglement  
Melle Verwaarlozings- en belastingsreglement  
Merelbeke Verwaarlozings- en belastingsreglement  
Nazareth Verwaarlozingsreglement Belastingreglement
Sint-Martens-Latem Verwaarlozingsreglement Belastingreglement

 

Het college van burgemeester en schepenen als beroepsorgaan tegen de opname op het verwaarlozingsregister.

Ga je niet akkoord met het besluit dat je woning wordt opgenomen op het verwaarlozingsregister? Dan kan je bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen van je lokaal bestuur. Zij oordelen dan of je woning of gebouw niet ten onrechte werd opgenomen op het verwaarlozingsregister.

Verwaarlozingsbelastingen en vrijstellingen

Na de opname op het verwaarlozingsregister krijgen eigenaars een jaar de tijd om actie te ondernemen. Woningen en gebouwen die langer dan een jaar op het verwaarlozingsregister staan worden in de regel belast door een verwaarlozingsbelasting.

In een aantal gevallen worden eigenaars van een verwaarloosd pand tijdelijk vrijgesteld van deze belasting. We geven hieronder een kort overzicht wanneer je een vrijstelling kan krijgen. Hoe deze termen gedefinieerd worden, vind je terug in het belastingreglement.

Vrijstellingen

  • Als je de verwaarloosde woning als hoofdverblijfsplaats gebruikt en niet over een andere woning beschikt.
  • Als je de nieuwe eigenaar werd van een pand dat al op het verwaarlozingsregister stond voor je eigenaar werd.
  • Als het pand door een voorlopig of definitief onteigeningsplan wordt getroffen.
  • Als het pand vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp.
  • Als er sprake is van overmacht.

Bedrag van de belasting

Het lokaal bestuur is autonoom bevoegd om de tarieven van die belasting vast te leggen. Hieronder vind je een overzicht van de lokale besturen die door Wonen Leie & Schelde worden bediend. deze belasting wordt verhoogd naar gelang een pand langer op het verwaarlozingsregister staat. De vermelde bedragen zijn in euro.

Belasting

 

Merelbeke

Melle

De Pinte

Nazareth

Sint-Martens-Latem

Destelbergen

Gebouw

3000

3000

2000

2000

2500

3000

Woning

2000

2000

2000

2000

1250

1500

 

Verhoging van de belasting na verloop van tijd

 

 

Merelbeke

Melle

De Pinte

Nazareth

Sint-Martens-Latem

Destelbergen

Wanneer & hoeveel?

belasting x 2 na 3 jaar

belasting x 2 na 3 jaar

belasting wordt vermeerderd met 1000 euro per nieuwe termijn van 12 maanden. 

 

Max. 6000 euro

belasting wordt vermeerderd met 1000 euro per nieuwe termijn van 12 maanden. 

 

Max. 6000 euro

Tweede jaar belasting x 2

Derde jaar belasting x 3

Vierde en volgende jaren belasting x 4

 

belasting wordt vermeerderd met 2000 euro per nieuwe termijn van 12 maanden voor een verwaarloosd gebouw. 

belasting wordt vermeerderd met 1000 euro per nieuwe termijn van 12 maanden voor een verwaarloosde woning.