Energiemaatregelen voor specifieke doelgroepen

We hebben het de laatste maanden allemaal gemerkt, onze energiefactuur wordt alsmaar duurder. Om deze basisbehoefte voor iedereen beschikbaar te houden voorziet de overheid een aantal maatregelen voor bepaalde afnemers.

Beschermde afnemers

Sociaal tarief

Sommige gezinnen hebben recht op een sterk verlaagd tarief voor elektriciteit en aardgas. Dit heet het sociaal tarief. Personen die bepaalde uitkeringen of tegemoetkomingen krijgen, krijgen het sociaal tarief toegewezen. Het sociaal tarief is geen vast tarief. Het is een zeer voordelig tarief tegenover de gewone tarieven.

Meer info over de voorwaarden voor het verkrijgen van het sociaal tarief kan je nalezen op de website van de Vlaamse Overheid.

Als je recht het op het sociaal tarief, dan ben je een 'beschermde klant' of beschermde afnemer. In dat geval heb je ook recht op andere voordelen en premies.

Bijkomende voordelen en premies voor beschermde afnemers

Leveranciers van elektriciteit of aardgas en de netbeheerder mogen aan beschermde afnemers geen kosten aanrekenen voor het verzenden van betalingsherinneringen en ingebrekestellingen bij het niet betalen van de elektriciteits- en aardgasfactuur.

Beschermde klanten komen ook in aanmerking voor:

Ontvang je een leefloon of equivalent leefloon? Misschien heb je recht op bijkomende steunmaatregelen voor energie van het OCMW.

Bescherming bij betalingsproblemen

Wanneer je je energiefacturen niet (op tijd) kan betalen, dan sluit je energieleverancier je niet onmiddellijk af. Er gaat altijd een vaste procedure aan vooraf.

Meer info vind je hier.

Andere sociale maatregelen

Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds

Verwarm je je woning met:

 • huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis)
 • verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp, gekocht in kleine hoeveelheden (jerrycans van 5, 10, … liter)
 • bulkpropaangas (petroleumgas, verkocht in liter voor het vullen van een propaangastank, niet in flessen).

En behoor je tot een van onderstaande categorieën dan kan je kan je via tegemoetkoming krijgen in je factuur.

 • Categorie 1: Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering én je jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager dan of gelijk aan 22.034,79 euro (verhoogd met 4.079,35 euro per persoon ten laste). Met persoon ten laste wordt bedoeld: een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 3.410 euro.
 • Categorie 2: Je hebt een laag inkomen. Je jaarlijks bruto belastbaar inkomen is lager dan of gelijk is aan 22.034,79 euro (verhoogd met 4.079,35 euro per persoon ten laste). Met persoon ten laste wordt bedoeld: een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 3.410 euro.
 • Categorie 3: Je zit in een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling zitten én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Voor meer informatie rond de aanvraagprocedure, bezoek de website van de Vlaamse Overheid.

Mijn VerbouwLening

Mensen die in de laagste of middelste inkomenscategorie van Mijn VerbouwPremie vallen, kunnen een aanvraag voor de Mijn Verbouwlening aanvragen. Hiermee kan je tot 60.000 euro renteloos lenen om renovatiewerken in je woning te financieren. Zo wil de Vlaamse Overheid mensen die niet beschikken over voldoende startkapitaal ondersteunen. Want renoveren is de beste investering om je energieverbruik- en factuur te doen dalen.

De nieuwe Mijn VerbouwLening legt de focus op energiebesparende investeringen én op woningkwaliteit. Wie een totaalrenovatie plant, zal dus op één plaats een renteloze lening kunnen afsluiten. Het maximaal leningsbedrag bedraagt 60.000 euro. Daarmee kunnen alle investeringen die in aanmerking komen voor de Mijn VerbouwPremie worden gefinancierd. Concreet gaat het over de volgende werken:

 • dakrenovatie,
 • buitenmuurrenovatie,
 • renovatie van buitenschrijnwerk en renovatie van vloeren en funderingen,
 • binnenrenovatie,
 • sanitair en elektriciteit,
 • warmtepomp, warmtepompboiler en zonneboiler.

Zowel eigenaar- bewoners als eigenaar- verhuurders, op de private markt of via een sociaal verhuurkantoor, kunnen een aanvraag indienen.

Voorwaarden

Om Mijn VerbouwLening aan te vragen moet je woning op datum van aanvraag minstens 15 jaar oud zijn. Wil je investeren in hernieuwbare energie, dan moet je woning al minstens 5 jaar vergund zijn of voor 2014 aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet.

Net zoals bij Mijn VerbouwPremie wordt ook voor Mijn VerbouwLening gekeken naar het inkomen van de eigenaars. Val je onder Middenste- en Laagste inkomensgrenzen dan kom je voor Mijn VerbouwLening in aanmerking.

Inkomensgrenzen 2022

Hoogste inkomenscategorie

Middelste inkomenscategorie

Laagste inkomenscategorie

Alleenstaande

komt niet in aanmerking

Inkomen tot

€ 46.170

Inkomen tot

€ 32.980

Alleenstaande met 1 ptl of koppel zonder persoon ten laste

komt niet in aanmerking

Inkomen tot

€ 65.960

Inkomen tot

€ 46.170

Verhoging per persoon ten laste (ptl)

komt niet in aanmerking

+ € 3.700

+ € 3.700

Gratis energiescan

Wanneer je een energiescan laat uitvoeren, dan komt een energiescanner komt langs en bekijkt samen met u hoe je zuiniger met energie kunt omspringen.

 • Je krijgt kamer per kamer handige tips die je meteen kan toepassen.
 • De energiescanner plaatst gratis energiebesparend materiaal.
 • Je krijgt een gepersonaliseerd verslag met daarin
  • een overzicht van je huidige energiesituatie
  • de bijbehorende energietips
  • een berekening hoeveel je met die tips zou kunnen besparen.

Energiescans in De Pinte, Gavere, Melle, Merelbeke, Nazareth & Sint-Martens-Latem worden uitgevoerd door Veneco.

Meer info over de voorwaarden en de aanvraag vind je hier.