Hoe zit dat nu, dat sociaal tarief voor energie?

Wat is het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas?

Het sociaal tarief is een gunstig tarief voor elektriciteit en aardgas. Het tarief is voor iedereen, in heel België, hetzelfde, ongeacht de energieleverancier of de netbeheerder waarbij men is aangesloten.

Gezinnen die recht hebben op het sociaal tarief betalen geen huurgeld voor hun elektriciteits- en/of aardgasmeter.

De sociale tarieven voor elektriciteit en/of aardgas:

  • Voor elektriciteit varieert het sociaal tarief naargelang uw gezin beschikt over een enkelvoudige teller (dagteller), een tweevoudige teller (dag- en nachtteller), of uitsluitend over een nachtteller.
  • Voor aardgas bestaat er één enkel sociaal tarief.

Tijdelijk recht op Sociaal Tarief

Personen die recht hadden op een verhoogde tegemoetkoming en een contract hebben voor elektriciteit en aardgas voor eigen gebruik, hadden van 1 februari 2021 tot en met 31 december 2021 tijdelijk recht op het sociaal tarief.

Personen die in het eerste trimester van 2022 (nog steeds) recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, hebben van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 tijdelijk recht op het sociaal tarief. Het tijdelijk recht wordt dus met 3 maanden verlengd.

Als je in 2022 geen recht meer hebt op de verhoogde tegemoetkoming, dan stopt ook het recht op het sociaal tarief.

Het sociaal tarief geldt enkel voor het adres waar je ingeschreven bent (domicilieadres).

Hoe zit het voor personen of gezinnen die een budgetmeter hebben?

Indien je gebruik maakt van een budgetmeter, wordt het sociaal tarief eveneens toegekend als je tot de doelgroep behoort.

Wat moet je doen om het sociaal tarief te verkrijgen?

Wanneer je recht hebt op het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas wordt het in de meeste gevallen automatisch toegekend. Je hoeft dus zelf geen stappen te ondernemen. Het is de FOD Economie die om de drie maanden aan de energieleverancier meedeelt welke klanten recht hebben op het sociaal tarief.

Wat na overstap van leverancier?

Bij verandering van energieleverancier wordt het recht op het sociaal tarief niet onmiddellijk doorgegeven. De energieleveranciers worden immers om de drie maanden automatisch geïnformeerd over de rechthebbenden op het sociaal tarief .

Wat als het sociaal tarief niet automatisch wordt toegepast?

Voor personen met het recht op een verhoogde tegemoetkoming is het ziekenfonds verantwoordelijk voor dit attest. Het attest dient aangevraagd te worden bij het ziekenfonds.

Wordt het sociaal tarief toch niet automatisch toegepast dan kan je zelf een aanvraag indienen. Dit kan je doen door middel van een papieren attest. Dit kan je aanvragen via het contact center van de FOD economie

Het attest bezorg je vervolgens aan je energieleverancier.

Recht op éénmalig forfait

Burgers die op 30 september 2021 recht hadden op sociaal tarief krijgen een éénmalig forfait van €80. 

Je krijgt het bedrag rechtstreeks en automatisch van de leverancier die de elektriciteit voorzag op 30 september 2021. Je hoeft dus geen aanvraag in te dienen.

Iedereen wordt daarover ten laatste op 31 januari 2022 geïnformeerd door de energieleverancier en het bedrag wordt ten laatste 12 werkdagen nadien uitbetaald.


Wat als je leverancier niet meer actief is?

Als je op 30 september 2021 nog klant was bij een leverancier die intussen niet meer actief is, dan wordt er een specifieke regeling voorzien. Je noodleverancier of de energieleverancier naar wie je zelf bent overgestapt, betaalt het eenmalige forfait uit. Wie dat is hangt af van wie jou van energie voorzag op 27 december 2021.

Daarnaast moeten gezinnen die recht hebben op het sociaal tarief zich ook geen zorgen maken over het tarief van hun nieuw contract.

Aangezien de FOD Economie om de 3 maanden over de nieuwe gegevens beschikt, wordt de nieuwe energieleverancier ten laatste eind februari op de hoogte gebracht dat je het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas geniet.
Daardoor kan het zijn dat je enkele maanden het gewone commerciële tarief moet betalen. Het eventueel teveel aangerekende bedrag krijg je dan achteraf, met terugwerkende kracht, terug.

Uiteraard is het ook de bedoeling dat klanten met een sociaal tarief zo snel mogelijk op zoek gaan naar een nieuwe energieleverancier.

Contact

info@wonenleieschelde.be

T 09 210 71 50