Mijn VerbouwPremie: de eengemaakte premie voor renovatie en energiebesparende investeringen

Vanaf 1 oktober 2022 kan je als particulier of bedrijf via één online loket een premie aanvragen voor renovaties én energiebesparende investeringen. Mijn VerbouwPremie is een samenvoeging van een aantal energiepremies van Fluvius en de renovatiepremie van Wonen Vlaanderen. Deze eengemaakte premie geldt zowel voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het Vlaamse Gewest.

Wil je investeren in een bestaande woning, appartement, appartementsgebouw of een niet-woongebouw? Dan kan je, afhankelijk van de doelgroep waartoe je behoort, financiële steun aanvragen voor investeringen in energie-efficiëntie en woningkwaliteit. Voorheen moest je de premies apart aanvragen. Dat gaat nu op een eenvoudigere manier via één online loket.


Wat zijn de voorwaarden?

Inkomensvoorwaarden


Mijn VerbouwPremie kan je aanvragen als je eigenaar-bewoner bent. Investeer je in een gebouw waarvan je geen eigenaar bent of waar je niet woont, dan kom je enkel in aanmerking voor de premies voor energie-efficiënte investeringen (dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, warmtepomp, zonneboiler en warmtepompboiler). Dit geldt ook als je het gebouw verhuurt op de private huurmarkt. Verhuur je aan een Sociaal Verhuurkantoor dan heb je steeds recht op de hoogste premie voor zowel renovatie- als isolatiewerken.

Voor eigenaar- bewoners werkt Mijn Verbouwpremie met drie inkomenscategorieën:

 • Behoor je tot de laagste-inkomenscategorie (afhankelijk van gezinsinkomen en gezinssamenstelling), dan kom je in aanmerking voor alle categorieën van werken en heeft recht op de hoogste premie.
 • Behoor je tot de middelste-inkomenscategorie (afhankelijk van gezinsinkomen en gezinssamenstelling), dan kan je voor alle categorieën een premie krijgen.
 • Behoor je tot de hoogste-inkomenscategorie (afhankelijk van gezinsinkomen en gezinssamenstelling), dan zal je enkel recht hebben op een vast bedrag voor energie-efficiëntiewerken zoals dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, warmtepomp, zonneboiler en warmtepompboiler.

Aan de hand van het overzicht van de maximumbedragen van het belastbaar gezinsinkomen kan je bekijken onder welke inkomenscategorie je valt. Onderstaande premiepercentages gelden tot 31 december 2023.

De volgende inkomensgrenzen tellen voor eigenaar-bewoners:

  Laagste inkomenscategorie Middelste inkomenscategorie Hoogste inkomenscategorie
Alleenstaande zonder persoon ten laste <40.730 euro >40.730 euro en <51.840 euro >51.840 euro
Alleenstaande met persoon ten laste OF koppel zonder persoon ten laste <57.020 euro >57.020 euro en <74.060 euro >74.060 euro
Verhoging per persoon ten laste + 4.160 euro + 4.160 euro + 4.160 euro

Bijkomende voorwaarden

De Mijn VerbouwPremie kan aangevraagd worden voor alle gebouwen die verwarmd worden om een specifieke binnentemperatuur te verkrijgen.

Deze gebouwen moeten in het Vlaams Gewest gelegen zijn en op datum van aanvraag minstens 15 jaar oud zijn. Ook nieuwe woningen die gerealiseerd worden door opsplitsing of herbestemming, komen voor Mijn VerbouwPremie in aanmerking.

Volgende categorieën komen niet in aanmerking:

 • Weekendverblijven,
 • Nieuwbouw en volledige heropbouw na sloop,
 • Woningen verhuurd door sociale huisvestingsmaatschappijen,

Welke werken komen in aanmerking?

 

  Welke werken?
Laagste- inkomenscategorie

 

dak: isolatie en renovatie – tot 5.750 euro premie

buitenmuur: isolatie en renovatie - tot 6.000 euro premie

vloer: isolatie en renovatie (incl. fundering) - tot 1.500 euro premie

ramen en deuren: glas en buitenschrijnwerk - tot 5.500 euro premie

binnenrenovatie: binnenmuur, plafond en trap - tot 2.500 euro premie

elektriciteit en sanitair.- tot 3.750 euro premie

hernieuwbare energieproductie:

  • zonneboiler - tot 3.300 euro premie
  • warmtepomp
   • geothermisch: 6.400 euro premie
   • lucht-water: 4.800 euro premie
   • lucht- lucht: 480 euro premie
  • warmtepompboiler: 540 euro premie

Bedrag: tot 50% van de aanvaarde facturen (exclusief btw), beperkt tot een bepaald maximum, eventueel verhoogd met vaste premiebedragen voor hernieuwbare energie.

Middelste- inkomenscategorie

 

dak: isolatie en renovatie – tot 4.025 euro premie

buitenmuur: isolatie en renovatie - tot 4.200 euro premie

vloer: isolatie en renovatie (incl. fundering) - tot 1.050 euro premie

ramen en deuren: glas en buitenschrijnwerk - tot 3.850 euro premie

binnenrenovatie: binnenmuur, plafond en trap - tot 1.750 euro premie

elektriciteit en sanitair.- tot 2.625 euro premie

hernieuwbare energieproductie:

  • zonneboiler - tot 3.300 euro premie
  • warmtepomp
   • geothermisch: 4.000 euro premie
   • lucht-water: 3.000 euro premie
   • lucht- lucht: 300 euro premie
  • warmtepompboiler: 450 euro premie

Bedrag: tot 35% van de aanvaarde facturen (exclusief btw), beperkt tot een bepaald maximum, eventueel verhoogd met vaste premiebedragen voor hernieuwbare energie.

Hoogste- inkomenscategorie

 

dak: isolatie – 8 euro per m2

buitenmuur: isolatie – 5 tot 30 euro per m2

vloer: isolatie - 6 euro per m2

hoogrendementsbeglazing - 16 euro per m2

hernieuwbare energieproductie:

  • zonneboiler - tot 3.300 euro premie
  • warmtepomp
   • geothermisch: 4.000 euro premie
   • lucht-water: 3.000 euro premie
   • lucht- lucht: 300 euro premie
  • warmtepompboiler: 450 euro premie

Bedrag: vast bedrag per m2 isolatie/glas of per installatie hernieuwbare energie.

Hulp nodig?


Kom je graag langs voor meer informatie of heb je hulp nodig bij je aanvraag? Maak dan een afspraak in het woon- en energieloket van uw gemeente.

Contact

info@wonenleieschelde.be

T 09 210 71 50