Een conformiteitsattest als kwaliteitslabel voor je huurwoning!

Een vlotte verhuring vertrekt vanuit een goede basis. Verhuur je een woning of denk je eraan? Het conformiteitsattest geeft jou de nodige zekerheid over de kwaliteit van je woning. Start op een goede voet en vermijd energieverslindende discussies over eventuele gebreken en verantwoordelijkheden.

 

Een kwaliteitslabel

Alle woningen die in Vlaanderen verhuurd worden, moeten aan een aantal vereisten voldoen zodat het minimaal comfort, de gezondheid en veiligheid van de bewoner gegarandeerd kan worden. Om te kunnen aantonen dat voldaan is aan die woningnormen, kan elke eigenaar-verhuurder bij de gemeente een conformiteitsattest aanvragen. Via deze fiches kan je inschatten of je woning voldoet. Ook via de woningkwaliteitswijzer word je wijzer!

Het attest wordt uitgereikt als de woningcontroleur geen zware gebreken, noch gebreken vaststelt die een veiligheidsrisico inhouden.  Je zorgt er ook voor dat er op de juiste plaatsen rookmelders geïnstalleerd zijn. Er mag ook geen acuut veiligheids- of gezondheidsrisico zijn.

De geldigheidsduur van het document bedraagt 10 jaar als jouw gemeente daar niet anders over heeft beslist.

Een houvast voor verhuurders

Het conformiteitsattest een grote hulp zijn in een vlotte verhuring. Het schept duidelijkheid voor verhuurder en huurder en kan beschouwd worden als een officiële erkenning van de opgenomen verantwoordelijkheid. Samen met de plaatsbeschrijving kan het attest een belangrijke terugvalbasis zijn.

Vraag je conformiteitsattest aan!

Het conformiteitsattest kan door de verhuurder aangevraagd worden bij Wonen Leie & Schelde. Een woningcontroleur neemt dan contact op om een afspraak te maken en voert een technische controle uit.De controleur bezorgt het verslag aan de burgemeester, die beslist over het al dan niet uitreiken van een conformiteitsattest.

Meer tips over het verhuren van je woning vind je hier!

Kostprijs

De gemeenteraad legt de prijs vast voor een conformiteitsattest. Hieronder vind je een overzicht van de kostprijs in de gemeenten bediend door Wonen Leie & Schelde.

Gemeente CA gratis / betalend CA woning - basisprijs CA kamerwoning - basisprijs CA kamer - basisprijs
De Pinte Betalend €62,50    
Gavere Gratis      
Melle Gratis      
Merelbeke Betalend €62,50 €75,00 €15,00
Nazareth Betalend €60,00 €60,00  
Sint-Martens-Latem        

 

 

 

 

Contact

info@wonenleieschelde.be

T 09 210 71 50