Huren en verhuren

Verken je rechten en plichten als huurder of verhuurder.

Een sociale woning huren

Voorwaarden om in te schrijven

Als je een sociale woning wilt huren, dan moet je je laten registreren op een wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij of van een Sociaal Verhuurkantoor.

Om een sociale woning te kunnen huren zijn er wel een aantal voorwaarden:

Huisvestingsmaatschappijen en het sociaal verhuurkantoor

Bij de huisvestingsmaatschappijen worden woningen in de regel chronologisch toegewezen volgens de wachtlijst.

Als je in een  moeilijke woonsituatie zit dan kan je misschien een woning huren van een sociaal verhuurkantoor (SVK). Een SVK geeft voorrang aan kandidaten met het laagste inkomen, die het dringendst een woning nodig hebben. Een SVK werkt met een speciaal toewijssysteem: je plaats op de wachtlijst is hierbij minder belangrijk dan uw inkomen en ‘woonnood’.