Kopen en verkopen

Informeer je goed wanneer je een woning aankoopt.

Verzeker je gratis tegen inkomensverlies

Sluit je een hypothecaire lening af voor het kopen, bouwen of verbouwen van zijn enige eigen woning, dan  kan je je met de verzekering gewaarborgd wonen gratis verzekeren tegen inkomensverlies wanneer je in de toekomst plots werkloos of arbeidsongeschikt zou worden.

De voorwaarden samengevat

Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. De belangrijkste sommen we hieronder op. Je kan de details en uitzonderingen hier raadplegen.

  • Het gaat over de enige eigen woning van de aankopers
  • De woning mag niet meer waard zijn dan 387.310,00 euro (vanaf 01/01/2022) in de gemeenten bediend door Wonen Leie & Schelde
  • De aanvraag van de verzekering gebeurt binnen het jaar na de opname van het hypothecair krediet
  • Je werkte minstens deeltijds of als zelfstandige in het jaar vooraf aan de aanvraag.
  • Je bent op het moment van de aanvraag en in het jaar daarvoor niet arbeidsongeschikt geweest (met uitzondering voor zwangerschapsverlof of profylactisch verlof)

Het aanvraagformulier en de toelichtingsbrochure voor de verzekering gewaarborgd wonen vind je op de website van de Vlaamse Overheid.

Hoeveel wordt tussengekomen?

Het bedrag dat je krijgt hangt af van de verloren inkomsten, van uw maandelijkse afbetalingsbedrag en van de tijd. Het eerste jaar bedraagt de tegemoetkoming 70 % van het afbetalingsbedrag. Het tweede jaar ontvangt u 56% van het afbetalingsbedrag, en het derde jaar nog 42 %.

De tussenkomst is geplafonneerd op 500 euro per maand. Er kan naar boven worden afgeweken bij nieuwbouw (600 euro).

Alle details daarover lees je hier na.