Huren en verhuren

Verken je rechten en plichten als huurder of verhuurder.

Kom je huurdersplichten na

Aan het ondertekenen van een huurovereenkomst hangen enkele verplichtingen vast voor de huurder:

  • De huurder heeft een meldingsplicht: wanneer er herstellingen nodig zijn die de verhuurder moet doen. Hij moet deze melding kunnen bewijzen, o.a. aan de hand van een aangetekend schrijven.
  • De huurder moet de huurprijs (en kosten) tijdig betalen. Hij moet dit doen via overschrijving. Heb je betalingsproblemen als huurder? Dan is het altijd belangrijk om uit te leggen waarom. Wacht ook niet te lang met het zoeken naar een oplossing voor je betalingsproblemen. Zo kan je bijvoorbeeld hulp vragen bij het OCMW.
  • De huurder mag de woning ook enkel gebruiken waarvoor afgesproken. Dus zoals het in de bestemming beschreven staat. Hier zal het wellicht gaan om een woning waar een huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft. Het is een hoofdverblijfplaats zodra de huurder er daadwerkelijk en voornamelijk in woont. Van de woning een praktijkruimte maken mag dan bijvoorbeeld niet, want dan heeft het niet meer de bestemming van hoofdverblijfplaats.

De huurlasten

Naast de huurprijs worden er ook een aantal kosten en lasten aan de huurder aangerekend. Voor een aantal kosten en lasten is al bepaald wie ze moet betalen. Die regels zijn dwingend dus je mag er dus niet van afwijken.

Kosten en lasten waarover niets is bepaald, kunnen we als volgt verdelen:

  • De verhuurder betaalt de kosten en lasten die te maken hebben met de zakelijke rechten (zoals de onroerende voorheffing) op de woning.
  • De huurder betaalt de kosten en lasten die te maken hebben met het gebruik van de gehuurde woning (zoals de energie- en onderhoudskosten).

Onderhoud en herstellingen

De huurder staat zelf in voor het onderhoud en het reinigen van de woning. Er zijn ook enkele herstellingen die hij zelf moet uitvoeren en betalen:

  • Kleine herstellingen. Het gaat om zaken zoals het gras maaien en gebroken glas, verloren sleutels of kapotte stopcontacten en schakelaars vervangen.
  • Herstellingen door verkeerd gebruik of slecht onderhoud.
  • Herstellingen die moeten gebeuren omdat hij de verhuurder niet heeft verwittigd dat er herstellingswerken nodig waren.

Alle andere herstellingen en herstellingen van slijtage of schade door overmacht zijn voor de verhuurder.

Meer informatie en handige voorbeelden vind je terug in de Ziezo brochure

 

Verzekeringen

De huurder is aansprakelijk voor brand en waterschade, tenzij men kan bewijzen dat de brand niet door zijn schuld is ontstaan, bijvoorbeeld door de slechte staat van de elektriciteitsinstallatie. Dit is vaak zeer moeilijk te bewijzen

Als er vermoeden is van aansprakelijkheid geldt dit enkel voor de brandschade aan het verhuurde goed zelf. Buren die ook schade hebben geleden, zullen moeten aantonen dat de huurder een fout heeft gemaakt om een schadevergoeding te kunnen krijgen.

De huurder en verhuurder zijn allebei verplicht om een verzekering voor brand- en waterschade af te sluiten.