Huren en verhuren

Verken je rechten en plichten als huurder of verhuurder.

Vind een goede woning

Het conformiteitsattest

Een conformiteitsattest (CA) is een officieel document dat aangeeft dat de woning voldoet aan de opgelegde kwaliteitsnormen. Het CA is niet verplicht bij het verhuren van een woning. Met het CA kan een verhuurder aan huurders aantonen dat de woning voldoet aan de kwaliteitsnormen. Het attest vermeldt ook het maximum aantal toegelaten bewoners. Het attest is in de regel 10 jaar geldig, maar de duur daarvan kan door het gemeentebestuur worden beperkt.

Selectie en discriminatie van huurders

Wanneer je een goede woning gevonden hebt, dan zijn er misschien wel meerdere kandidaten die de woning willen huren. De verhuurder zal dat een huurder moeten selecteren uit de kandidaten. Hij moet dat op een objectieve manier doen zonder te discrimineren.

Om discriminatie op de huurmarkt in beeld te krijgen in de gemeenten die we bedienen, kan je een melding maken van discriminatie op de huurmarkt. Je kan daarbij zelf aangeven of je wenst of we daar verder gevolg aan geven.

Recht op een huursubsidie?

Je hebt recht op een huursubsidie als je van een 'slechte' of onaangepaste woning naar een 'goede' of aangepaste woning verhuist. Daar zijn wel wat voorwaarden aan gebonden. Hieronder vind je een samenvatting. De volledige voorwaarden lees je hier na.

Zo is er:

  • een inkomensgrens
  • mag je geen woning in eigendom hebben.
  • een maximale huurprijs voor de nieuwe woning (zie onderaan)

Vraag op tijd je kwaliteitsonderzoek aan!

Een 'slechte' woning is door een besluit van de burgemeester onbewoonbaar, ongeschikt of overbewoond verklaard op het moment dat je daar je hoofdverblijfplaats had. Of het is niet bedoeld voor bewoning en er zijn gezondheids- en veiligheidsrisico's vastgesteld. Een onaangepaste woning is niet aangepast aan je fysieke beperking door een handicap of door de leeftijd van de bewoner(s). Wonen Leie & Schelde kan de kwaliteit van je woning helpen onderzoeken.

De nieuwe 'goede' woning mag geen ernstige gebreken, veiligheids- of gezondheidsrisico’s hebben. Ze moet aangepast zijn aan het aantal gezinsleden (geen overbewoning) of aangepast zijn aan deze fysieke toestand.

Wonen Leie & Schelde kan een kwaliteitsonderzoek doen in de woning die je verlaat en ook je nieuwe woning screenen. Zonder een kwaliteitsonderzoek vóór je de woning verlaat kan er dus geen huursubsidie zijn voor je nieuwe woning. Daarbij moet de bewoner ons ook kunnen binnenlaten voor het onderzoek. Vraag je dat pas 2 of 3 weken aan voordat je verhuist, dan bestaat de kans dat we niet tijdig kunnen langskomen!

 

Maximale huurprijs per gemeente

woning 0 personen ten laste 1 persoon ten laste 2 personen ten laste 3 of meer personen ten laste
zelfstandige woning in Gavere en Nazareth

718,25 €

861,90 €

1.005,55 €

1.077,38 €

zelfstandige woning in Destelbergen, De Pinte, Merelbeke, Melle & Sint-Martens-Latem

790,08 €

948,10 €

1.106,12 €

1.185,12 €

kamerwoning in Gavere en Nazareth

574,60 €

689,52 €

804,44 €

861,90 €

kamerwoning woning in Destelbergen, De Pinte, Merelbeke, Melle & Sint-Martens- Latem

623,06 €

758,48 €

884,90 €

948,09 €