Huren en verhuren

Verken je rechten en plichten als huurder of verhuurder.

Het einde van de huurovereenkomst

De huurovereenkomst opzeggen

Bij de opzeg van de overeenkomst is er een verschil of de huurovereenkomst voor of na 1 januari 2019 is gestart.

  • Deze regels zijn van toepassing bij huurovereenkomsten die hun aanvang namen vóór 1 januari 2019
  • Deze regels zijn van toepassing voor huurovereenkomsten die hun aanvang namen na 1 januari 2019

Als de huur wordt niet meer betaald

Als de huurder de huur niet betaalt, kan je deze met een aangetekende brief aanmanen om zijn verplichtingen toch nog na te komen.

Komt er geen reactie? Dan kan je naar de vrederechter gaan. Bij huurgeschillen is de vrederechter bevoegd van de plaats waar het verhuurde pand gelegen is.

De vrederechter kan verschillende beslissingen nemen:

  • de tegenpartij wordt verplicht om haar plichten na te komen
  • de huurovereenkomst wordt ontbonden
  • de benadeelde partij kan schadevergoeding krijgen

Enkel de vrederechter kan het huurcontract ontbinden. Een clausule in de huurovereenkomst die zegt dat de huurovereenkomst automatisch wordt ontbonden, is niet geldig.