Huren en verhuren

Verken je rechten en plichten als huurder of verhuurder.

Neem je verantwoordelijkheid als verhuurder

Als verhuurder krijg je maandelijks de huur betaald, maar heb je ook een aantal plichten die je moet respecteren.

Onderhoud en herstellingen

Alle herstellingen zijn normaal voor de verhuurder. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen:

  • Kleine herstellingen;
  • Herstellingen die nodig zijn door het verkeerd gebruik of slecht onderhoud door de huurder;
  • Herstellingen die nodig zijn omdat de huurder zijn meldingsplicht niet is nagekomen (tenzij die kan aantonen dat de verhuurder toch op de hoogte was van de nodige herstellingen).

Herstellingen van slijtage door ouderdom of schade door overmacht zijn altijd voor rekening van de verhuurder.

Twijfel je? Dan kan je de Ziezo brochure als leidraad gebruiken

Rookmelders

De plaatsing van rookmelders is de verantwoordelijk van de verhuurder. Hij zal deze ook moeten vervangen op het einde van hun levensduur. Het onderhoud van de rookmelders is de verantwoordelijkheid van de huurder.

Verwarming

Als eigenaar van een woning zorg je ervoor dat de verwarmingsinstallaties gekeurd is voor verhuur. Het jaarlijks onderhoud van de verwarmingsinstallatie en de kosten hiervan zijn voor de huurder.

Aan de start van de huur bezorgt de eigenaar een kopie van het attest van de laatst uitgevoerde onderhoudsbeurt aan de huurder. De huurder bezorgt de eigenaar een kopie van het attest wanneer een jaarlijks onderhoud heeft plaatsgevonden.

Een verwarmingsketel ouder dan 15 jaar moet een eenmalige verwarmingsaudit ondergaan. Een technicus onderzoekt de ketel en brengt advies uit over het al dan niet vervangen van de ketel. In huurwoningen moet de eigenaar instaan voor deze keuring en de verwarmingsaudit. Vaak is het interessant om een verwarmingsketel van die ouderdom te vervangen en zo het EPC te verbeteren.

Onderhoud lift

Het onderhoud en de herstelling van de lift valt onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Maar er zijn wel bepaalde onderdelen waarvan de vervanging of de herstelling te wijten is aan het gebruik van de lift en die daarom periodiek moeten gebeuren. Deze kosten zijn ten laste van de huurder.

Voor het onderhoud van de lift om worden de kosten gelijk verdeeld tussen de huurder en de verhuurder.

Verzekering

Zowel de huurder als de verhuurder moeten een brandverzekering en een verzekering voor waterschade afsluiten.