Huren en verhuren

Verken je rechten en plichten als huurder of verhuurder.

Zorg voor een goed huurovereenkomst

De huurovereenkomst en de plaatsbeschrijving

Tussen de huurder en verhuurder moet er een huurovereenkomst afgesloten worden. Onderstaande modelovereenkomsten kan je daarbij als basis gebruiken:

Zorg bij de aanvang van een huurovereenkomst ook steeds voor een plaatsbeschrijving om achteraf verrassingen te vermijden. Deze moet ten laatste worden opgemaakt laatste tijdens de 1ste maand van de huurperiode. De staat van de woning moet zo nauwkeurig mogelijk beschreven worden.

De huurder en verhuurder mogen samen ook een deskundige aanstellen om een plaatsbeschrijving te maken. De plaatsbeschrijving bewijst in welke staat de woning aan het begin van de huur is.

Voer je tijdens de huur belangrijke veranderingen door? Dan kan je een bijvoegsel laten opmaken en registreren.

De huurovereenkomst registreren

De huurovereenkomst en alle extra documenten (zoals eventuele wijzigingen en de plaatsbeschrijving) moeten worden geregistreerd. Andere bijlagen, zoals het energieprestatiecertificaat, moeten niet mee geregistreerd te worden. De registratie kan met de post of via MyRent.

De verhuurder moet zorgen voor de registratie van het huurcontract en de plaatsbeschrijving. Dit moet moet binnen twee maanden na de ondertekening van de huurovereenkomst worden geregistreerd. Als dit te laat gebeurt, worden er kosten aangerekend. Zolang de huurovereenkomst niet is geregistreerd, kan de huurder opzeggen zonder termijn of vergoeding.

De plaatsbeschrijving kan samen met het huurcontract worden geregistreerd, maar mag ook op een later tijdstip worden verzonden.

De huurprijs bepalen

De huurprijs mag in onderling overleg worden vastgelegd. Via de huurschatter kan je nagaan wat een redelijke huurprijs is voor je woning.

Renovatiehuurovereenkomst

Naast het afsluiten van een gewone huurovereenkomst, kan je er ook voor kiezen om een renovatiehuurovereenkomst af te sluiten. Dit is een schriftelijke huurovereenkomst waarbij beide partijen overeenkomen dat de huurder werken zal uitvoeren die normaal ten laste van de verhuurder zijn.

Dat kunnen werken zijn om de woning te verbeteren of te verfraaien, of werken die dienen om de woning te laten voldoen aan de elementaire vereisten rond veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Als de woning niet voldoet aan deze elementaire vereisten, dan mag de woning niet bewoond worden en mag er geen huur aangerekend worden in de periode dat de werken worden uitgevoerd.