Je woning renoveren

Stippel het ideale renovatietraject uit om je woning warm én betaalbaar te maken.

Bepaal je prioriteiten

Er zijn geen algemene regels voor de volgorde waarin werken best worden uitgevoerd. Dat komt omdat elke woning uniek is. Wél kunnen we een aantal aandachtspunten meegeven die voor elke renovatie in overweging moeten worden genomen.

Je woning verdient een lange termijn visie!

Isolatie

Voor de meeste woningen is het isoleren van daken, ramen, muren en vloeren de eerste stap. Het is ook mogelijk dat tijdelijke, kleinschalige energiebesparende werken rendabel zijn, aangezien ze goedkoop zijn en je ze snel kan uitvoeren. Als bepaalde werken moeten uitgevoerd worden om schade te voorkomen, dan kan dat ook invloed hebben.

Wanneer je gaat isoleren dan denk je best ook na over toekomstige renovatiewerken. Wanneer je de gevels isoleert, kan je er bijvoorbeeld rekening mee houden dat je later je dak zal isoleren. Zo kan je een betere aansluiting voorzien. Of je kan de werken gelijktijdig plannen. Zo vermijd je koudebruggen die je woning minder energievriendelijk maken.

Ramen en deuren

Ook vensters en deuren kunnen voor veel energieverlies zorgen: ze laten meer warmte door dan geïsoleerde muren. De verliezen hangen af van het type glas, het buitenschrijnwerk (raamprofiel), de grootte van de vensters en waar waar en hoe ze geplaatst worden.

Ventilatie

Om de binnenlucht gezond te houden, plan je vooraf of je woning op een natuurlijke of mechanische manier zal worden geventileerd. Zo kan je tijdens voorafgaande werken de nodige leidingen voorzien. Of je kan de nodige ventilatieroosters voorzien bij het plaatsen van nieuwe ramen. Omgeving Vlaanderen geeft tips rond plaatsing en onderhoud van ventilatie.

Verwarming en warm water

Verwarmen is vaak goed voor meer dan de helft van het energieverbruik in een woning. Kies daarom voor een toekomstgericht verwarmingssysteem. Hoe je aan warm water in de douche komt neem je best mee in deze denkoefening. Een nieuwe verwarmingsinstallatie heeft vaak ook een korte terugverdientijd.

Toestellen en verlichting

Ook verlichting, welke elektrische toestellen je zal gebruiken en of je nu al rekening houdt met elektrisch rijden in de toekomst plan je mee.

Investeer in duurzame technologie

Als je woning goed geïsoleerd is dan kan je in duurzame technologie investeren om energie op te wekken of je verbruik te beperken.

  • windturbines maken elektriciteit uit de kracht van de wind
  • zonnepanelen maken elektriciteit uit zonlicht
  • een zonneboiler verwarmt uw sanitair water of uw gebouw met warmte uit zonlicht
  • een warmtepomp verwarmt uw gebouw met warmte uit de bodem, het grondwater of de lucht
  • een warmtepompboiler verwarmt uw sanitair water met warmte uit de bodem, het grondwater of de lucht
  • een houtpelletketel verwarmt uw gebouw met warmte uit houtresten
  • een warmte-krachtinstallatie wekt tegelijk warmte en elektriciteit op
  • (groene) warmte van het warmtenet halen, een nieuwe stap in de energietransitie

Een goede planning en zorgvuldige uitvoering van de werken bij de renovatie van je woning is heel belangrijk. De kwaliteit van de detaillering heeft immers een grote impact op het energieverbruik van een gebouw.

Maak dus vooraf een goede planning van het eindresultaat. Geraak je er zelf niet uit? Laat je adviseren!