Je woning renoveren

Stippel het ideale renovatietraject uit om je woning warm én betaalbaar te maken.

Zorg voor de nodige vergunningen

Bij vergunningen is de algemene stelregel: informeer je bij de dienst stedenbouw of omgeving van je lokaal bestuur. Enkel zij hebben alle informatie die je nodig hebt om te weten of de plannen die je hebt vergunningsplichtig zijn. Wil je niet voor verrassingen komen te staan, neem dan eerst contact op met hen.

Hieronder geven we een schets rond vergunningen, meldingen en vrijstellingen. Contacteer de dienst stedenbouw of omgeving van je lokaal bestuur om zeker te weten of de werken die je hebt vrijgesteld zijn, meldingsplichtig zijn of vrijgesteld zijn van vergunningen.

Omgevingsvergunning en meldingsplicht

Voor grondige verbouwingen heb je een omgevingsvergunning (bouwvergunning) nodig en is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

Voor kleine bouwwerken aan of rond je woning heb je niet altijd een omgevingsvergunning nodig. Voor bepaalde werken volstaat het immers om de werken aan uw gemeente te melden. De meldingsplicht geldt voor kleine werken aan de woning of gebouwen, zoals de aanbouw van een garage of veranda met een maximale oppervlakte van in totaal 40m². Opgelet: melding geldt slechts onder een aantal voorwaarden en er kunnen altijd wijzigingen optreden. Informeer dus ook steeds bij je gemeente. Meer informatie over de meldingsplicht kan je ook terugvinden op de website van het Omgevingsloket.

Voor bepaalde specifieke werken aan de woning is geen vergunning en geen melding nodig. Dat geldt bijvoorbeeld onder bepaalde voorwaarden voor losstaande bijgebouwen in een private tuin.

Wanneer heb je geen vergunning nodig?

  • Voor vrijstaande gebouwen waarvan de oppervlakte samen maximaal 40m² bedraagt, bv. een tuinhuis, garage etc.
  • Voor niet-overdekte constructies waarvan de oppervlakte samen 80m² bedraagt, bv. een terras, zwembad, vijver etc.

Opgelet: een vrijstelling geldt slechts onder een aantal voorwaarden. Bovendien kunnen provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen zorgen voor wijzigingen waardoor voor vrijgestelde ingrepen wel een meldingsplicht wordt opgelegd.

Let wel op! Het is niet omdat de vergunning wegvalt in sommige gevallen dat je zonder beperkingen werken kan uitvoeren. Per verkaveling of regio kan de gemeente specifieke stedenbouwkundige voorschriften opleggen of kan het om beschermd erfgoed gaan. Vraag dus altijd vooraf bij je gemeente welke voorschriften je moet volgen.

Omgevingsloket

  • Meer informatie over de omgevingsvergunning vind je hier op de website van de Vlaamse overheid.
  • Ook over de melding of vrijstelling van vergunning voor kleine bouwwerken kan je meer informatie vinden op de website van de Vlaamse overheid.
  • Het Omgevingsloket kan je ook nog verder informeren omtrent de vergunningsverplichtingen bij verbouwingen.